Condicions, seguretat a Internet i Avís Legal

Sobre la protecció de dades

Navegació segura: en navegar pel nostre web-site, pot estar segur que no captem cap tipus d’informació del seu ordinador, únicament les dades que el seu navegador proporcioni de forma automàtica com són sistema operatiu, navegador, versió, país de procedència, etc. i que s’utilitza únicament per a l’elaboració de les estadístiques de visita. Únicament proporcionarà dades voluntàriament mitjançant el formulari de contacte.

Ús de les seves dades: de coformidad amb el que es preveu en l’article 11 de la LOPD, emplenant el formulari de contacte, donen el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a qualsevol empresa la capital social de la qual o fundació participi Instalverd, per al seu tractament, amb la finalitat de dirigir-los informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis. Asímismo, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços.

Garantia de confidencialitat: Instalverd es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i utilitzar-los només per a les finalitats indicades, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Accés a les seves dades: podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, comunicant-ho mitjançant el formulari de contacte que apareix en la secció “Contactar”.

Avís legal

Els continguts de les pàgines web de Instalverd, han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la companyia als usuaris de la mateixa.

Instalverd adverteix que la informació continguda en aquestes pàgines web pot ser incompleta, pot contenir errors o estar desfasada, amb el que no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts en la Llei.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que pugui efectuar-se amb la informació continguda en aquest lloc web i que es realitzi sense l’autorització de Instalverd, és una infracció que es castiga amb la Legislació vigent.

Instalverd no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que poguessin produir-se pel fet d’utilitzar ordinadors infectats de virus informàtics o de les conseqüències que poguessin derivar-se del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Queda prohibit l’accés a continguts o dades no autoritzades d’aquest web-site, com són arxius, codi font o informacions contingudes en el servidor que no siguin d’accés mitjançant un navegador d’Internet, així com la seva edició o modificació.

En qualsevol cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i Legislació Espanyola, Instalverd i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als Jutjats i Tribunals de Barcelona Cabdal (Espanya).

Instalverd. Empresa dedicada a la jardineria.