Manteniment de jardins

Manteniment de la gespa artificial

El manteniment dels productes instal·lats per InstalVerd és pràcticament zero. La gespa artificial o gespa sintètica està dissenyat perquè el manteniment sigui gairebé nul, però és aconsellable que un cop l’any es faci un repàs a la instal·lació. Aquest repàs consisteix en un netejat de fulles i restes de matèries dipositades en la instal·lació i un posterior raspallat.
Amb aquest mínim manteniment aconseguirem que el nostre jardí mantingui l’aspecte del primer dia.

Manteniment de tarima sintètica

La tarima sintètica presenta grans avantatges respecte a les de fusta o les combinades de fusta i sintètic. Una de les seves principals avantatges és el seu mínim manteniment. Només cal netejar amb aigua i sabó. No és necessari acudir a professionals per envernissar, polir ni renovar les lames afectades per la humitat.